SILWET L 77 10ml

Tento produkt ešte nebol hodnotený Napísať hodnotenie
1,82
Bez DPH: 1,52€
Dostupnosť:
Skladom
Kód produktu:
div_412

Zdieľať

 

Účinná látka: Heptametyl trisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom 84%
Formulácia: zmáčadlo
Klasifikácia nebezpečnosti: Xi – dráždivý, N – nebezpečný pre životné prostredie
R-vety: R36, R51/53
Toxicita pre včely: pre včely neškodný
Toxicita pre vodné zdroje: nie je neklasifikovaná

Pôsobenie:
Silwet L 77 je neionové organosilikónové zmáčadlo novej generácie tzv. superzmáčadiel, ktoré majú schopnosť znížiť povrchové napätie postrekovej kvapaliny oveľa účinnejšie, ako doteraz používané konvenčné zmáčadlá. Vplyvom veľmi nízkeho povrchového napätia sa dosiahne oveľa lepšie zmáčanie a rovnomerné rozptýlenie postrekovej kvapaliny. Silwet L 77 je nehorľavá kvapalina mierne olejovej konzistencie, ktorá sa ľahko disperguje v postrekovej kvapaline. Prípravok môže byť použitý všade tam, kde je dôležité dosiahnuť dokonalú pokryvnosť postreku. Je mimoriadne bezpečný pre rastliny.
Pri použití zmáčadla Silwet L 77 je bezpodmienečne potrebné znížiť objem postrekovej kvapaliny oproti štandardne používaným množstvám. Vysoký objem vody predovšetkým v spojení s vyššími koncentráciami vedie ku zníženiu kvality ošetrenia, pretože dochádza k stekaniu postrekovej kvapaliny. Silwet L 77 sa používa v koncentrácii 0,025 – 0,15% v postrekovej kvapaline v závislosti na jej množstve na 1 ha. Najvyššia prípustná koncentrácia je v postrekovej kvapaline 0,15%. Obyčajne sa používa dávka 0,1 l Silwetu L-77 na 1 ha.
Pre väčšinu aplikácií je doporučená koncentrácia 0,1% pri dávke vody 70 – 100 l/ha. Vyšším množstvom vody nedôjde k zlepšeniu pokryvnosti, naopak dochádza k stratám postreku stekaním z rastlín na zem. Najnižšia doporučená koncentrácia je 0,025%.
Všeobecne teda platí: čím viac vody na hektár, tým nižšia koncentrácia a naopak. Tieto dávky vody platia pre poľné plodiny.
Pri ošetrení trvalých kultúr, kde sa používajú vyššie dávky vody platí, že pri koncentrácii 0,1% sa proti bežne používanej dávke vody znižuje objem postrekovej kvapaliny na 1/3, pri koncentrácii 0,05% asi na ½. Pre aplikácie, kde je potrebné zmáčať povrch pôdy (pôdne herbicídy, insekticídy) sa odporúča dávka vody 200 l a koncentrácia 0,2%.
Pri koncentrácii nad 0,15 už dochádza k stomatálnej infiltrácii, kde postreková zmes preniká cez prieduchy do medzibunkových priestorov rastlín. Zhruba po 10 minútach je postrek odolný voči dažďu, pretože 80% účinnej látky je už v rastlinách.

Aplikácia fungicídov a insekticídov sa riadi rozsahom platnej registrácie. Ochranná lehota sa riadi podľa pesticídu, ku ktorému sa zmáčadlo Silwet L 77 pridáva.

Organosilikónové superzmáčadlo pre fungicídy a insekticídy vo všetkých plodinách, totálne herbicídy v období mimo vegetácie kultúrnych plodín a ostatné vybraté pesticídy.

 

fungicid,bomba cena,východný,účinný,rýchly,pomoc

Napísať hodnotenie