Substráty

Substráty sa pripravujú z niekoľko druhov rašelín, vyzrelého kôrového humusu, piesku, ílu, hnojív a ďalších doplnkových komponentov,

ktoré sú nevyhnutné pre správny rast rastlín. Naša firma predáva len najkvalitnejšie slovenské substráty výrobcu AGRO CS, ktorá pracuje s

niekoľko desiatkami receptúr, ktoré sa líšia nielen vstupnými komponentmi, ale aj pomerom jednotlivých surovín, prípadne zastúpením

rôznych špeciálnych zložiek.